‘Salmon House’ เป็น ‘Production House’ ที่เกิดจากการรวมตัวของคนสร้าง content บนหน้าหนังสือ
โดยหันมาผลิตงาน Motion Content อย่างเต็มตัว ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Intellectual Badass’
ซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงที่เนื้อหาสนุก กวนตีน และ Relate กับผู้ชม
จนทำให้ผลงานหลายชิ้นของ Salmon House ได้รับการพูดถึงในวงกว้าง

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานของเรานอกจากจะขายของ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้า และสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมแล้ว
งานของเรายังสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ทางไอเดียให้กับผู้ชมได้อีกด้วย

OUR PARTNERS